Kontakt
Telefon: 81197119 Mail: puk@socialforsvaret.dk
CVR.nr: 36157275

TIMEPRISER: 

54-STØTTE, MENTORSTØTTE ELLER 85-STØTTE 650 KRONER 

FAMILIEBEHANDLING 1200 KRONER

PRIVAT RÅDGIVNING - EFTER INDIVIDUEL VURDERING 


Puk Sabber

Uddannelse: 
 • Socialrådgiver i 2000 fra Den sociale Højskole i København
 • Journalist fra RUC i 2004 med overbygningen socialvidenskab
 • Efterudannet familierådslager
 • Efterudannet i MI samtaleteknikken
 • Efterudannet i retspsykiatri og behandlingsdømte
 • Efterudannet og certificeret supervisor
 • Kursus i Barnets reform 2022
Erhverv:
 • Socialrådgiver i diverse kommuner Erfaring i alle typer af sager Udekørende i familier med fogedsager
 • Konsulentarbejde som brandslukker i diverse kommuner med nedbrud i afdelinger ved højt sygefravær og sagstal 
 • Tilsynsførende i kriminalforsorgen
 • Socialkonsulent i Cafe Exit København
 • Selvstændig socialrådgiver og indehaver af Socialforsvaret siden 2016
Desuden

 • Redaktør af Den sociale brevkasse i Ekstra Bladet fra 2014-2022
 • Klummeskribent Ekstra Bladet 2014-2022
 • Har deltaget i radio- og tvprogrammer og har skrevet debatindlæg og kronikker i landsdækkende aviser


 • PUK'S ARBEJDE


  Har i mange år arbejdet med familier, der har fået deres barn eller børn anbragt udenfor hjemmet.

  Derudover arbejdet i familier, hvor der har været risiko for, at Deres børn blev anbragt.

  Har altid arbejdet ud fra tanken om, at familien skal forblive samlet i de tilfælde hvor det er muligt, og at man skal gøre alt for at undgå, at børnene bliver anbragt. Dette indebærer hjælp til forældrende - om det er fordi de står i livskriser, eller fordi de måske mangler redeskaber til at få det til at fungere som familie.

  Der kan være mange grunde til, at en familie ikke fungerer optimalt. Ofte oplever jeg, at det er, når der opstår sygdom eller andre sociale forhold, der kan føre til yderligre kriser, der i sidste ende kan få forældre ud i skilsmisse, misbrug, hjemløshed og yderligere sociale derouter. 

  Mit arbejde er både at arbejde ind i familien, før i og efter. Det vil altså sige at sætte ind med forbyggende familiebehandling og krisehåndtering i de situationer, hvor forældre fx har fået anbragt eet barn men hvor der stadig er søskende i hjemmet, eller i de situationer, hvor familien er i risiko for at børnene skal anbringes, og hvor der fx er ved at blive udarbejdet en § 50 undersøgelse. I undersøgelsesprocesser kan forældre også blive ekstremt presset, og her kan jeg fx også tiltræde med støtte og guidning, så familien ikke belastes yderligre.

  Jeg arbejder på familiens præmisser og arbejder altid med respekt og åbenhed hvorfor den måde den enkelte familie lever på. Jeg er ikke dømmende og anser alle mennesker for at have værdi. Uanset om de er i svære livssituationer og livskriser. Jeg arbejder guidende uden at virke styrende og lader altid den enkelte være en del af procesen, så de aldrig føler min tilstedeværelse som et overgreb.

  Jeg arbejder metodisk ud fra en løsningsfokuseret tilgang, hvor jeg aldrig anser mennesket som det problembærende i sig selv, men mere at personen kan se sig selv som en del af forandringen. Derudover arbejder jeg i høj grad ud fra begrebet/metoden "Signs of Safety" hvor man før alle andre tiltag og indsatser forsøger at involvere netværk som en del af løsningen.


  I mit arbejde forsøger jeg altid at få flyttet de negative fortællinger over i andre former - og fx få ændret opfattelser af en selv og ens liv - både i forhold til hele familien og som menneske selv – og med nye fortællinger kan det med tiden danne et andet syn på både en selv som mennekse eller rollen som far eller mor - ved at se hele ens livssituationen i et andet lys - ud fra andre og ikke negative og fastlåste opfattelser af egen situation.

  Jeg har i mit arbejde hjulpet mange familier. Jeg er vant til at komme ind i hjem, der ellers er meget lukkede og brudt helt sammen. Det kan være hjem, hvor kommunen igennem lang tid har haft negativ fokus, hvor der har været flere underretninger, men hvor kommunen ikke har kunne skabe kontakt eller danne relation – hvor man anser den eneste udvej med indsatser af mere indgribende karakter, da man er bekymret for børnene i hjemmet. I sådanne familier har jeg igennem de sidste mange år arbejdet mig stabilt ind i relationsdannelser, der har været med til fx at forbygge anbringelser.


  Jeg arbejder på på kortere og længerevarende opgaver i hjemmet. Det vil sige, at jeg både kan fungere som § 54 støtte for forældrende i de sager, hvor børnene ER blevet anbragt. I de sager gør jeg altid mit yderste for at hjælpe forældrende til igen at komme på fode, så de enten kan opnå og bevare relationen under en anbringelse, eller jeg kan hjælpe forælderende ud af krisen, så de igen kan arbejde med sig selv, og det der i sin tid var årsagen til selve anbringelsen.


  I de længerevarende indsatser i hjemmet arbejder jeg med familiebehandling ud fra en mere helhedsorienteret indsats, hvor jeg forsøger at indrage alle de lag, der udgør familien. Familien er et samlet hele. Der spiller dynamikker og kultur ind. Der spiller egne baggrunde og opvækster ind. Der spiller alle de sociale parametre ind. Jeg arbejder ud fra et samlet billede og ser på, hvad det er der i dette hele fylder mest, hvor det er, at familien har akut brug for hjælp og støtte - og de på længere sigt har brug for måske mere indgående støtte for at kunne være den bedste udgave af sig selv som far og mor for deres børn.


  Jeg har flere efteruddannelser og er blandt andet uddannet i at føre tilsyn med behandlingsdømte via Århus Universitetshospital, familierådslagning og i samtaleteknikken Den motiverende samtale. Jeg har igennem de sidste 15 år arbejdet med familier, hvor enten far eller mor har siddet i fængsel, hvor der har været både fysisk og psykisk sygdom, misbrug og andre voldsomme sociale problematikker, der kan føre til at børnene er i fare for at ende med at blive anbragt udenfor hjemmet.


  Min tilgang til mennesker er generelt meget ligefrem og åben. Jeg ligger ikke skjul på hvad mit arbejde består i og af, og jeg har aldrig skjulte dagsordner og siger altid ting, som jeg ser, de er.

  Min erfaring siger mig, at man med ærlighed og åbenhed kommer længst med mennesker, der ofte har været en del af systemet i mange år, før jeg kom ind i billedet som fagperson.
  -------------------------------------------------------------------------------

  Hvis der er helt særlige opgaver eller forløb, der ønskes indsatser omkring, kan jeg altid kontaktes med henblik på, at vi i fællesskab kan gennemgå opgaven for at se, om det er en, jeg kan løse.

  Jeg møder gerne op, og er fleksibel hvad angår de arbejdsopgaver jeg stilles.
  ------------------------------------------------------------------------------

  Jeg har udover min erfaring med familiebehandling også erfaring med opgaver som støtte jf. aktivlovens § 85. Dette kan fx være at hjælpe unge på vej ud i livet, hvis de fx har været anbragt, eller hvis en person har været indlagt på sygehus i en længere periode, eller hvis de fx har afsonet en længere straf og har brug for særlig intensiv støtte i en periode af deres liv under prøvelseløsladelse eller efter løsladelse. Dette kan være i forhold til fx at finde bolig, uddannelse, arbejde eller behandling.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Jeg arbejder altid med respekt for opgaven og med de mennekser og familier som jeg hjælper i fokus. Jeg gør altid mit bedste for at opfylde opgaven tilfredsstillende og sætter en ære i stabilitet samarbejde og høj faglighed.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Jeg opdaterer løbende min faglighed og viden og fx gennemgået kursusforløb i 2022 om ”Barnet Reform” som implementeres fra årsskiftet 2023.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Jeg har drevet selvstændig virksomhed siden 2016 og har fungeret som både mentor jf. LAS, som støtteperson Jf. §54 i SL og som § 85 støtte samt familiebehandler i hjem, hvor der er behov for støtte af særlig beskrevet karakter. Jeg har både været betalt privat som familiebehandler og har derudover haft forløb i forskellige kommuner på hele sjælland.

  ------------------------------------------------------------------------------Jeg tager sager på hele sjælland. Jeg tager ikke sager på ørerne, fyn og Jylland

  -------------------------------------------------------------------------------

  Jeg har bil og kører efter statens takster
  -------------------------------------------------------------------------------

  Jeg er omfattet af tavshedspligten og underlagt notatpligten.  DET SIGER DE OM PUK'S ARBEJDE

  NANNA K.

  Mor og Klient

  "Puk var der for mig i min værste livskrise, hvor jeg stod på kanten af livet og var tæt på at tage mit eget liv. Jeg havde intet tilbage og havde opgivet håbet om alt. Alt var taget fra mig. Mine børn, mit helbred og hele min familie og mine venner. Puk hjalp mig ved at være der, hver gang jeg faldt, og hun blev ved og opgav mig aldrig. Puk, får alle de roser man kan give et menneske. Jeg vil anbefale hende til alle, der har brug for en varm, viden og knalddygtig fagperson, der både kan bide fra sig og samarbejde"
  MICHAEL P.

  Klient

  "Puk har styr på sit shit og uden hende var jeg endt med at rådne op i spjældet eller også var jeg blevet dræbt eller havde endt mine dage bag tremmer"
   
  RENE L.

  Far og Klient

  "Puk, kæmpede side om side lige indtil mine børn kom hjem igen efter de blev tvangsfjernet. Da jeg mødte hende, havde mine børn været fjernet i flere år. Med Puks hjælp kom de hjem igen, og jeg skylder hende alt. Jeg vil til enhver tid stå inde for Puk og hendes arbejde"

  Tine K.

  Sagsbehandler

  "Vi har været glade for samarbejdet med Puk i de sager, hvor hun har hjulpet familier med at komme videre i livet. Vi vil klart anbefale Puk i arbejdet med de familier som er sværest at komme ind på livet af. Der er hun en meget tillidsvækkende person, der balancerer professionelt og formår at styrke samarbejdet."