Hvordan arbejder vi

Hos Socialforsvaret ser vi dig og ikke dit sagsnummer. For os er det vigtigt, at vi er din rådgiver og varetager dine interesser.

Vi er ærlige over for dig og tillader os at komme med en objektiv vurdering af din sag, inden vi påbegynder et forløb.

Hvis vi vurderer, at der ikke er nogen muligheder for at gå videre med din sag, forbeholder vi os retten til ikke at opstarte et samarbejde.

 

Vi har et stort kendskab til frivillige sociale tilbud, derudover har vi et bredt netværk af fagpersoner indenfor forskellige

myndigheder og NGO’er. Vi kan derfor guide dig godt på vej, også når vi engang slipper din sag.

 

Ydelser

Socialforsvaret har erfaring indenfor en lang række sociale områder. Vi bistår i både børnesager,

arbejdsmarkedssager samt hjælp til tidligere straffede, herunder prøveløsladte med tilsyn og afsonere.

Vi varetager blandt andet følgende opgaver:

 

 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Hjælp til afklaringer af både fysisk og psykisk helbred
 • Bisidderfunktion ved møder på fx kommuner og i rehabiliteringsteams
 • Børnesager, herunder anbringelsessager
 • Støtte-kontaktforløb til forældre med anbragte børn
 • Støtte-kontaktforløb til anbragte og tidligere anbragte unge
 • Hjemløshed – herunder udsættelser
 • Fogedsager
 • Gældsrådgivning
 • Mentorforløb for straffede og tidligere afsonere
 • Hjælp til udarbejdelse af ansøgninger, klager, støtteskrivelser indenfor forskellige socialfaglige områder.

 

Vi yder desuden generel råd- og vejledning inden for det sociale område.

 

Jura

Socialforsvaret arbejder ud fra en række paragraffer, som gør det muligt for dig at få støtte og bistand fra os i din pågældende sag.

Det betyder, at vi blandt andet kan træde ind som støtte-kontaktperson i din sag eller indgå som mentorstøtte.

 

Jvf. §54 i serviceloven har du, som forældre til et anbragt barn, ret til en støtte- kontaktperson.

”§ 54 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver

en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden

for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

 

Jvf. §31b i LAB-loven har du ret til mentorstøtte i arbejdsmarkedsrettede sager.

§ 31 b Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter,

tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse,

kan der gives tilbud om mentorstøtte.

 

Jvf. §85 i serviceloven har du ret til en støtte-kontaktpersonsordning, hvis du har fysiske,

psykiske eller særlige sociale problemer eller omstændigheder.

”§ 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt

optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor

på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller særlige sociale problemer.

 

Jvf. §99 i serviceloven har du, som misbruger, psykisk eller social udsat uden bolig, ret til en støtte- kontaktpersonsordning.

 ”§ 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer

med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer

med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

 

Priser

Vores priser varierer alt afhængig af behovet for støtte.

Har du forespørgsler omkring vores priser, kan du kontakte os for et mere specifikt tilbud.

 

Vi er ikke de eneste, som yder rådgivning til socialt udsatte.
Find nogle af de organisationer, der tilbyder gratis rådgivning her.