Hvordan arbejder vi

Socialforsvaret tilbyder et bredt spektre af socialfaglige opgaver, som kan varetages i samarbejde

med og på tværs af både kommuner og andre instanser.

 

Vi tiltræder typisk i sager, hvor samarbejdet mellem borger og kommune er særlig vanskeligt

og der ønskes støtte til visitation. Det kan eksempelvis være sager, hvor borgere har fremmødeforbud i jobcentre.

Her kan vi indgå i blandt andet mentor- og støtte-kontaktforløb.

 

Vi tilbyder et tæt samarbejde med både kommunale sagsbehandlere, psykiatrien, kriminalforsorgen og advokater.

Socialforsvaret kan bistå i sager med blandt andet tidligere straffede eller afsonere, børnesager samt arbejdsmarkedsrettede sager.

 

Vi har desuden mange års erfaring med borgere med forskellige diagnoser som ADHD, bipolarer lidelser,

personlighedsforstyrrelser, angst, OCD, PTSD, selvskadende- og udad reagerende adfærd,

samt misbrug så som selvmedicinering.

 

Priser

Vores priser varierer alt afhængig af behovet for støtte.

Har du forespørgsler omkring vores priser, kan du kontakte os for et mere specifikt tilbud.