Socialforsvaret modtager mange henvendelser fra socialt udsatte familier med børn, der er kommet i klemme i systemet. De har ingen midler og derfor yder vi i disse sager en frivillig hjælp.

Hvis du ønsker at donere til vores frivillige arbejde – det kan fx være sager, hvor der er mangel på medicin, mad eller til at få betalt husleje. Da kan du indsætte et beløb på vores bankkonto

Bankkonto, Danske Bank:
3409 11848095