Ydelser

Vi bistår i alle former for sociale sager eksempelvis: Kontanthjælp Revalidering Ressourceforløb fleksjob førtidspension Arbejdsmarkedsrettede sager generelt Hjælp til afklaringer af både fysisk og psykisk helbred Bisidderfunktion ved møder på fx kommunen og i rehabiliteringsteam Børnesager, herunder støtte- kontaktperson jf. § 54 i serviceloven til forældre med anbragte børn. Hjemløshed,…

Læs mere

Vi taler alle sprog

Vi samarbejder med translationteam.dk, der yder gratis tolkebistand til vores klienter på alle sprog. Så I skal endelig ikke holde jer tilbage, hvis I ikke kan tale dansk.

Læs mere