Har du brug for hjælp, kan du alternativt søge gratis rådgivning følgende steder:

 

Har du brug for retshjælp?

www.socialeretshjaelp.dk

www.bibliotek.kk.dk/tags/retshjaelp

www.borgerretshjaelpen.dk

www.vesterbro-retshjaelp.dk

www.fhnorrebro.dk

www.rusklaw.dk/da/retshjaelpen

 

Har du brug for hjælp med en gældssag?

www.gaeld.taenk.dk

 

Er du social udsat?

www.kofoedsskole.dk

www.sandudvalg.dk

www.settlementet.dk

www.sydhavnen.dk

 

Er du hjemløs?

www.weshelter.dk

 

Har du psykiske udfordringer eller en diagnose?

www.sind.dk

www.depressionsforeningen.dk

www.psykiatrifonden.dk

www.angstforeningen.dk

www.adhd.dk

www.psykisksaarbar.dk

www.ocd-foreningen.dk

www.autismeforening.dk

www.borderlinenetvaerket.dk

www.bedrepsykiatri.dk

www.sind.dk/telefonraadgivning

www.psykisksaarbar.dk

www.akuttilbuddet.dk/raadgivningslinier

www.lap.dk

www.kompleksptsd.dk

 

Er du selvmordstruet eller pårørende?

www.nefos.dk

 

Vil du gerne i kontakt med et krisecenter?

www.lokk.dk/Faa-hjaelp-her/Oversigt-over-krisecentre

 

Har du brug for hjælp til at komme ud af kriminalitet, eller er du tidligere afsoner?

www.krim.dk

www.cafeexit.dk

 

Har din familie brug for hjælp og rådgivning?

www.naestehjaelperne.org

www.foraelderfonden.dk

www.psforeningen.dk

www.moedrehjaelpen.dk

www.rift.center

 

Er du barn eller ung og har brug for nogen at tale med?

www.bornsvilkar.dk

www.bornetelefonen.dk

www.headspace.dk

www.boernekontoret.ombudsmanden.dk

www.socialstyrelsen.dk/bornehuse

www.tuba.dk

www.etniskung.dk

www.bornetelefonen.dk/ankestyrelsen

 

Er du tidligere anbragt barn eller ung?

www.baglandet.net

 

Har du eller en I din familie et handicap?

www.dukh.dk

 

Er du prostitueret?

www.socialstyrelsen.dk/prostitution/anonym-radgivning

 

Har du været udsat for seksuelle overgreb?

www.lmso.dk

 

Er du utilfreds med dit jobcenter?

www.facebook.com/groups/jobcentretsofre

www.jobcentretsofre.dk

www.kk.dk/borgerraadgiveren